G. (Gradus) SnitselaarVoorzitter

Postweg 187
6741 MJ Lunteren

gsnitselaar@hervormdlunteren.nl

E. (Eltjo) BethlehemSecretaris

Goorsteeg 17B
6741 TB Lunteren

06 19 26 99 73 secr.diaconie@hervormdlunteren.nl

VacantPenningmeester

R. (Rik) van VeenschotenDiaken

Klomperweg 147
6741 PH Lunteren

06 22 48 43 15 rvveenschoten@hervormdlunteren.nl

A. (Andre) VerbeekDiaken

Postweg 146
6741 MN Lunteren

06 53 60 82 69 amverbeek@hervormdlunteren.nl

Informatie

Diaconaat is het doen van barmhartigheid en gerechtigheid in én door de  gemeente van Christus ten behoeve van hen die sociaal – maatschappelijk in nood verkeren. Diaconaat heeft te maken met doen. Diaconaat maakt met daden zichtbaar wat woorden zeggen. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht en in dienstbetoon aan de naaste. Diaconaat betreft concrete hulp die door de gemeente van Christus gevoegd wordt bij het Woord van God.

De instelling van het ambt van diaken is beschreven in Handelingen 6 vers 3

 

Van inzamelen naar uitdelen

In de eredienst wordt de gemeente opgeroepen om liefdegaven te geven. De opbrengst van de collecten wordt verdeeld onder de eigen gemeente (ouderenwerk, hulpvraag eigen gemeente, het evangelisatiewerk en de vrijwillige hulpdienst) en landelijke en buitenlandse diaconale bestemmingen. Wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt een speciale collecte gehouden, bijvoorbeeld bij een grote ramp.

Meer info