Informatie

Naast de diverse huisbijbelkringen heeft onze gemeente ook een centraal geleide Bijbelkring die om de drie weken op donderdag samenkomt in het Meestershuis.
Met een groep van 15 tot 20 mensen staan we elk seizoen stil bij een nieuw thema.

Afgelopen jaren hebben we onder andere nagedacht over de ‘Ik Ben’ uitspraken van de Heere Jezus en de galerij van geloofsgetuigen uit Hebreeën 11.
Wat de indeling van de avonden betreft is het zo dat we beginnen met een ontspannen inloop vanaf 19:30.
Om 19:45 starten we de avond met zingen, gebed en het lezen van het Bijbelgedeelte wat centraal staat.
Hierna verzorgt de inleider van de avond een inleiding.

Na de pauze bespreken we dan een aantal vragen/stellingen waarna we nog wat zingen en de avond afsluiten.
De leeftijd varieert van middelbare leeftijd tot ook een aantal ouderen uit de gemeente.

Mocht u interesse hebben bent u uiteraard altijd welkom om gewoon een keer een avond bij te wonen, wie weet is het ook wat voor u. Voor actuele informatie over data, onderwerp en wie leiding gaat geven aan de bijbelkring, zie de kerkbode en de nieuwsbrief die elke week verschijnt.

Prop. H. KramerPastoraal medewerker

06 54 94 12 32 hkramer@hervormdlunteren.nl