Ds. B. JongeneelPredikant

Klomperweg 14
6741 BL Lunteren

0318 - 48 37 17 dsbjongeneel@hervormdlunteren.nl

Prop. H.A. KramerPastoraal medewerker

Blankespoorsedijk 17a
6741 LB Lunteren

06 - 54 94 12 32 hkramer@hervormdlunteren.nl

Informatie

Bij het pastoraat denken we aan de dieptepunten en hoogtepunten in het leven van mensen. We denken o.a. aan ziekte, zorg en rouw, ziekenhuisbezoek en bezoeken van ouderen in het algemeen. Maar ook aan huwelijken, geboorten, doop en jubilea.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met:

– Uw wijkouderling en/of ds. B. Jongeneel

Graag ontvangen we bericht bij geboorte, huwelijk, jubileum, ziekte, ziekenhuisopname, ontslag ziekenhuis en andere situaties.

– Neem in ieder geval met ds. B. Jongeneel contact op voor het melden bij overlijden en bij het afspreken van een voorgenomen huwelijk.

OUDERLING EN BEZOEKBROEDER

Er zijn twaalf ouderlingen waarvan er twee jeugdouderling zijn. één scriba is en één het taakveld evangelisatie heeft. De gemeente is verdeeld in 8 pastorale wijken. In deze wijken werken, naast de ouderlingen tevens bezoekbroeders. Zij doen net als de ouderlingen huisbezoeken.

PASTORAAT AAN ZIEKEN

Het pastoraat aan zieken in het ziekenhuis en thuis wordt verzorgd door ds. B. Jongeneel en uw wijkouderling. Zij brengen een bezoek bij de zieken in het ziekenhuis en de langdurig zieken thuis. Uw eerste aanspreekpunt is uw wijkouderling.
Graag tijdig aan uw wijkouderling doorgeven wanneer er een ziekenhuisopname plaatsvindt én wanneer men weer uit het ziekenhuis ontslagen is.
CONTACT: via uw wijkouderling.

STERVENSBEGELEIDING EN OVERLIJDEN

Voor stervensbegeleiding zijn ds. B. Jongeneel en de pastorale werker beschikbaar. In samenwerking met de wijkouderling zal er regelmatig bezoek gebracht worden. Na overlijden zijn ds. B. Jongeneel en de pastorale werker ook beschikbaar voor het leiden van de rouwdienst. Indien gewenst zal de wijkouderling het condoleance-uur afsluiten met Bijbellezen en gebed. Voor het afsluiten van de zogeheten nabegrafenis is de wijkouderling of één van de andere ouderlingen beschikbaar.

De wijkouderling en de predikant ontvangen graag een rouwbrief.
CONTACT: via uw wijkouderling.
CONTACT:  voor het melden van een sterfgeval: ds. B. Jongeneel

JUBILEA

Bij een 25-, 40- of  50-jarig huwelijksjubileum ontvangt u bezoek als uw wijkouderling daarvan door uzelf op de hoogte wordt gesteld. Indien het echtpaar dit wil, wordt er in de kerkdienst en in de kerkbode aandacht aan het jubileum besteed.
CONTACT: via uw wijkouderling.

HUWELIJK

Bij trouwplannen graag contact opnemen met ds. B. Jongeneel en daarna met de coördinator van de  kosters, dhr. Jan van Santen voor het bespreken van de kerk.
Regel is dat de eigen predikant de dienst leidt. In goed overleg met de eigen predikant is het mogelijk dat de kerkenraad een andere predikant kan vragen.
Graag een trouwkaart sturen naar zowel je wijkouderling als de scriba. De kerkenraad regelt de dienstdoende ouderling en diaken, alsook de koster en organist. Men dient zelf een liturgieboekje te verzorgen voor de trouwdienst.
CONTACT: via uw wijkouderling.
CONTACT:  voor het afstemmen van huwelijksdatum: ds. B. Jongeneel

GEBOORTE/DOOP

Bij de geboorte van je kindje ontvangt de predikant en de scriba (en eventueel je wijkouderling) graag een geboortekaartje. Ontvangen kaartjes worden binnen de kerkenraad digitaal gedeeld.

Het is fijn om een melding te doen aan de predikant. Een bericht van geboorte kan op vrijdag meegenomen worden in de digitale nieuwsbrief en wordt op zondag afgekondigd en er wordt dan dankzegging gedaan.

Binnen 2 weken na de geboorte komt de predikant op bezoek. Hij maakt ook de verdere afspraken over de doopdienst. De wijkouderling komt ná de doopdienst en brengt dan de doopkaart mee.
CONTACT: via uw wijkouderling/scriba en predikant.

BEZOEK AAN OUDEREN IN ONZE GEMEENTE

Alle ouderen die 80, 85, 90 jaar of ouder worden bezocht door de pastoraal werker en/of de predikant.
Ouderen vanaf 70 jaar worden regelmatig bezocht door de bezoekdames.
CONTACT: via uw wijkouderling.

GROOT HUISBEZOEK

Naast het gewone huisbezoek kan de wijkouderling voor een aantal pastorale eenheden tezamen een zogenaamd groot huisbezoek organiseren. Het groot huisbezoek komt niet in de plaats van het gewone huisbezoek.

GEWOON HUISBEZOEK

De gemeente is in acht wijken verdeeld, naar het aantal pastorale ouderlingen. Alle wijken hebben een bezoekbroeder. De ouderlingen en de bezoekbroeders streven ernaar om eenmaal per twee jaar alle leden van hun wijk te bezoeken.