Informatie

Er zijn diverse huisgesprekskringen actief in de gemeente. Zij behandelen per seizoen in principe hetzelfde onderwerp.

De huiskringen komen eens per twee a drie weken bij elkaar bij één van de kringleden thuis. Samen wordt er doorgepraat over het Bijbelgedeelte en de betekenis van dat gedeelte voor ons dagelijks leven. Omdat de groepen klein zijn, kan er snel een onderlinge band groeien en ontstaat er een openheid naar elkaar voor goede gesprekken.

Als u er over denkt om ook met een huiskring mee te gaan doen, neem dan contact op met één van onderstaande personen. Dan helpen zij u om een geschikte kring te vinden.

  • Kring Jan v.d. Steege (Tel. 643137): op woensdag om de twee á drie weken.
  • Kring Jan Gijsbertsen (Tel. 06 15166119 ): op donderdag om de veertien dagen.
  • Kring Henk v. Harn (Tel. 06 57736771) op donderdag om de veertien dagen.
  • Kring Marian Teunissen (Tel. 06 36059802) en Corieke v. Harn (Tel. 06 44500139) op donderdagavond om de veertien dagen.
  • Kring Evert Verbeek (Tel. 574035), op dinsdagavond om de veertien dagen.
  • Kring Jan Speksnijder (Tel. 06-52481700) op maandagavond om de veertien dagen.

Jongerenkringen:

  • Kring Henrieke Bos, op dinsdagavond om de veertien dagen.
  • Kring Hetty van Eck (Tel. 06-37578096 ) op woensdagavond om de veertien dagen.
  • Kring Joost Kos (e-mail: familie.kos@solcon.nl)op woensdagavond om de veertien dagen.

H. (Henk) van HarnContactpersoon

06 - 57736771 h.van.harn@planet.nl

J. (Jan) van der SteegeContactpersoon

0318 - 643137 j.vandersteege@icloud.com