Mannenvereniging

Onze mannenvereniging heeft als basis het Woord van God, de Bijbel. De boodschap van de Bijbel is uitgelegd in de belijdenissen die onze kerk in het verleden heeft voortgebracht. Ook deze belijdenissen, de zogenaamde drie formulieren van enigheid, zijn voor ons als vereniging van grote waarde.

Informatie

Als Mannenvereniging Lunteren zijn we aangesloten bij de Hervormde Mannenbond. Dit orgaan verzorgt het maandblad ‘MANkracht’ dat alle leden krijgen toegezonden. Op basis van een gekozen jaarthema (seizoen 2023/2024 ‘Wandelen met God’) worden hierin per seizoen twee Bijbelstudies behandeld; één vanuit het NT en één vanuit het OT.

Eenmaal per maand (op een woensdagavond) komen we als Mannenvereniging bijeen. Op basis van inleidingen in het maandblad MANkracht bespreken we gedurende het kerkelijk seizoen één Bijbelstudie. We vinden het fijn dat we dat kunnen doen onder de bekwame leiding van ds. M. van Campen, die ons vaak wat meer inzicht kan geven over de theologische achtergronden en verbanden. We beginnen om 19.30 uur. Zowel bij de inloop (vanaf 19.15 uur), als in de pauze is er gelegenheid voor ‘het ontmoeten van elkaar’.

Daarnaast organiseert de Bond jaarlijks een drietal Streekvergaderingen die we kunnen bezoeken, met telkens een aansprekend Bijbels onderwerp op basis van het gekozen jaarthema.

Voor 2023/2024 hebben we als Mannenvereniging Lunteren gekozen voor Bijbelstudies ‘Over het leven van Abraham’ bezien vanuit het thema ‘Wandelen met God’. De inleidingen in MANkracht zijn van de hand van prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal. Meer dan waard om te vermelden is dat dit kerkelijk seizoen ook 12 kringen uit onze gemeente voor genoemde Bijbelstudie hebben gekozen. Een fijne verbondenheid; verbonden door dezelfde Bijbelstudies!

Gezien ons dalende ledenaantal hopen we dit jaar nieuwe leden te kunnen begroeten.

Voor eventuele vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de secretaris: W.A. de Bruijn.

Ds. M. van CampenVoorzitter

Alexander Verhuellstraat 2B
6717 JB Ede

0318 646694 mvancampen@solcon.nl

J.J. (Jan) van Grootheest2e voorzitter

Reeënlaan 79
6741 AW Lunteren

0318-485530 janvangrootheest@gmail.com

W.A. (Wim) de BruijnSecretaris

Molenparkweg 65
6741 ZP Lunteren

0318 221366 wa.de.Bruijn@outlook.com

A. (Anton) MastenbroekPenningmeester

Schuurmanskamp 14
6741 SE Lunteren

0318-483153 antonmastenbroek@live.nl