Mannenvereniging

Onze mannenvereniging heeft als basis het Woord van God, de Bijbel. De boodschap van de Bijbel is uitgelegd in de belijdenissen die onze kerk in het verleden heeft voortgebracht. Ook deze belijdenissen, de zogenaamde drie formulieren van enigheid, zijn voor ons als vereniging van grote waarde.

Ds. M. van CampenVoorzitter

Alexander Verhuellstraat 2B
6717 JB Ede

0318 646694 mvancampen@solcon.nl

A. (Arie) van Heerikhuize2e voorzitter

Roskammersteeg 15
6741 BV Lunteren

0318 482430 avheerikhuize@kpnmail.nl

W.A. (Wim) de BruijnSecretaris

Molenparkweg 65
6741 ZP Lunteren

0318 221366 wa.de.Bruijn@outlook.com

G. (Bert) van KempenPenningmeester

Dokter Kimmijserlaan 30
6741 DG Lunteren

0318 483372 gvankempen13@hetnet.nl

Informatie

Als Mannenvereniging Lunteren zijn we aangesloten bij de Hervormde Mannenbond. Dit orgaan verzorgt het maandblad ‘De Hervormde Vaan’ dat alle leden krijgen toegezonden. Per jaar worden hierin twee Bijbelboeken behandeld; één uit het NT en één uit het OT.

Eenmaal per maand (op een woensdagavond) komen we als Mannenvereniging bijeen.
Op basis van meditaties in de Hervormde Vaan bespreken we gedurende het jaar één Bijbelboek. We vinden het fijn dat we dat kunnen doen onder de bekwame leiding
van ds. M. van Campen, die ons vaak wat meer inzicht kan geven over de theologische achtergronden en verbanden van bepaalde Bijbelgedeelten. We beginnen om 19.30 uur. Zowel bij de inloop (vanaf 19.15 uur), als in de pauze is er gelegenheid voor ‘het ontmoeten van elkaar’.

Daarnaast organiseert de Bond jaarlijks een drietal Streekvergaderingen die we kunnen bezoeken, met een aansprekend Bijbels onderwerp als thema.

Voor het te behandelen Bijbelboek voor het seizoen 2022/2023 is gekozen voor de Openbaring van Johannes. De inleidingen voor dit Bijbelboek in de Hervormde Vaan zijn van de hand van ds. M. Maas uit Rijssen. De laatste tijd is er veel belangstelling voor het Bijbelboek Openbaring. Dit wordt mede veroorzaakt door de spanningen in de wereld alsmede de vele crisissen die er zijn. Openbaring toont ons de wereld vanuit de hemel, en God ontmaskert door middel van dit boek de wereld. God schuift als het ware het gordijn opzij om ongeziene dingen te tonen die nog nooit vertoond zijn.
Maar, zoals ds. Maas het in de eerste inleiding verwoord, we moeten het laatste Bijbelboek niet zien als ‘een spoorboekje’.

We verwelkomen ook graag nieuwe leden. Komt u eens een keertje meedoen?

Voor eventuele vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de secretaris:
W.A. de Bruijn.