T. (Teus) van de LagemaatOuderling-kerkrentmeester (voorzitter)

Postweg 143
6741 MH Lunteren

06 - 51 38 97 00 tvdlagemaat@hervormdlunteren.nl

M.A.J. (Michel) PostOuderling-kerkrentmeester (secretaris)

Het Hoefje 6
6741 SJ Lunteren

06 - 48 08 64 06 majpost@hervormdlunteren.nl

W.H. (Wim) WolswinkelOuderling-kerkrentmeester (penningmeester)

Veenweg 46
6741 EB Lunteren

0318 - 46 10 78 whwolswinkel@hervormdlunteren.nl

T. (Theo) van den BrinkKerkrentmeester

Achterstraat 23
6741 BR Lunteren

0318 - 48 62 31 tvdbrink@hervormdlunteren.nl

A. (Anton) MastenbroekKerkrentmeester

Schuurmanskamp 14
6741 SE Lunteren

0318 - 48 31 53 amastenbroek@hervormdlunteren.nl

Informatie

Algemeen
De leden van het College van Kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. Het college bestaat uit vijf personen, waarvan er drie ook ouderling zijn. Twee kerkrentmeesters zijn geen ouderling en hebben een adviserende taak. Bij het nemen van beslissingen onthouden zij zich van stemming.

Volgens een vastgesteld rooster, dat geïntegreerd is in het schema van de kerkenraad, zijn de ouderlingen – kerkrentmeester om de vier jaar aftredend en tweemaal terstond herkiesbaar. De twee kerkrentmeesters zijn eveneens om de vier jaar aftredend en kunnen ten hoogste  tweemaal voor een periode van vier jaar door de kerkenraad herbenoemd worden.

Het college behartigt, ten dienste van de gemeente, de stoffelijke belangen. In het kort gezegd zorgt zij voor de instandhouding van de erediensten inclusief het pastoraat in de gemeente, het onderhoud van kerk en kerkelijke gebouwen en de ledenadministratie. Voor belangrijke zaken is het college verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. De wederzijdse bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een plaatselijke regeling (zie de website onder lezen en luisteren/documenten/beleidsstukken) en in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Centraal meldpunt
Voor vragen of meldingen aangaande (de inrichting van) de gebouwen kunt u zich tot het college wenden via het algemene e-mailadres info@hervormdlunteren.nl. Ook uw klachten, opmerkingen en/of tips van materiële aard kunt u naar dit adres sturen.