Informatie

Monumentomchrijving Rijksdienst

Van de 15de eeuwse dorpskerk is bij een vernieuwing in 1858 bewaard gebleven: de gotische toren. In de kerk staat een preekstoel uit de 17e eeuw. De toren is een bakstenen bouwwerk van drie geledingen, verlevendigd door eenvoudige nissen. Tegen de noordmuur een traptoren, waarvan de plattegrond een halve achthoek beslaat. Ingesnoerde naaldspits.
Mechanisch torenuurwerk, is buiten gebruik gesteld.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad,
28 september 2011.

De Oude Kerk in Lunteren is momenteel helemaal leeg. Alle kerkbanken zijn eruit gehaald. Dat is gebeurd omdat het interieur een grote opknapbeurt krijgt. „Er komt vloerverwarming in. De kerk krijgt een nieuwe, hardstenen vloer en een luchtbevochtigingsinstallatie”.

De oude banken keren na de werkzaamheden terug, maar wel in een andere opstelling. „De banken komen zo te staan dat er straks geen ”blinde plekken”, waarvandaan de kansel niet te zien is, meer zijn. Een deel van de banken wordt ook vervangen door stoelen. In totaal komen er 270 stoelen in de kerk. Daardoor is de kerk eenvoudiger klaar te maken voor de plaatsing van de avondmaalstafel en voor kooruitvoeringen.” Tussen de banken wordt meer ruimte gemaakt. Het aantal zitplaatsen neemt ondanks deze ingrepen niet af. „Nu hebben we op zondagmorgen de 700 zitplaatsen ook al echt nodig.”

De vorige grote renovatie vond in 1964 plaats. In 1980 kreeg het interieur een grote schilderbeurt. „We hopen dat de kerk na deze ingreep weer veertig, vijftig jaar vooruit kan.” Voor de zomer werd de restauratie van het dak van de Oude Kerk afgerond. Die operatie werd voor 65 procent betaald uit monumentensubsidies. De restauratie van het interieur moet de hervormde gemeente zelf bekostigen. De gemeente komt tot begin december op zondag samen in conferentiecentrum De Werelt. Voor 18 december moet de klus geklaard zijn.

Uit Reformatorisch Dagblad,
26 maart 2012.

De Oude Kerk in Lunteren wordt donderdag officieel heropend.

Ds. G. Biesbroek, consulent van de gemeente van 2004 tot 2006, zal de openingshandeling verrichten door het kruis weer op de torenspits te plaatsen.

Het programma begint om 16 uur met een openingswoord door de huidige predikant van hervormd Lunteren, ds. J.P. Nap. Vervolgens komen Ton Kleinjans, de architect, en ds. Biesbroek aan het woord. Mariëlle van de Braak, gemeentelid en student aan de Fotovakschool, overhandigt hierna een fotoreportage van de renovatie aan de gemeente. Voorzitter van het college van kerkrentmeester A. C. van Alphen spreekt tenslotte een dankwoord uit.

Op 17 december ging de kerk al open voor publiek en er worden sindsdien weer tweemaal per zondag diensten gehouden door de hervormde gemeente.

Historie Hervormde Gemeente Lunteren

Historie Kerkgebouw Hervormde Gemeente Lunteren