Informatie

Naast de zondagse kerkdiensten willen we ook in de week bij elkaar komen in kleinere groepen.

Wat willen we op deze avonden doen?

Op een ontspannen en laagdrempelig manier bij elkaar komen, waarbij het Woord van God bestuderen centraal staat.
Lief en leed met elkaar te delen, om zo elkaars lasten te dragen.
Voor elkaars noden bidden.
Gezamenlijk een uitstapje maken of deelnemen aan een sociale acticviteit.

Eens in de twee weken komen de kringen bij iemand thuis bij elkaar.
Het is ons verlangen dat een ieder Jezus Christus als zijn Verlosser mag leren kennen en Hem mag dienen en eren.