Informatie

Naast de vele activiteiten in de gemeente, zoals huisbijbelkringen, ouderenmiddag, jeugdclubs en catechese, bleek er behoefte te zijn aan andersoortige activiteiten. Activiteiten die meer gericht zijn op het bevorderen van de gemeenschapszin.

Het doel van de activiteitencommissie is dan ook het organiseren van activiteiten om het gemeentezijn ook op een andere wijze uit te kunnen oefenen.
De activiteitencommissie bestaat uit zo’n tiental leden en zij valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

M. (Marjon) OosteromContactpersoon

ac@hervormdlunteren.nl