Informatie

Gebedsuur

Op iedere derde vrijdagavond van de maand hopen we een uur bij elkaar te komen om te bidden samen.

Wat is het mooi om zo met elkaar allerlei zorgen maar ook dankpunten vanuit de gemeente of omgeving van Lunteren voor Gods aangezicht te brengen. Want zoals in de Bijbel staat: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Hoe ziet het gebedsuur eruit?

We beginnen met een korte opening. Daarna verdelen we de gebedspunten en gaan we (degene die dat wil) om de beurt voor in gebed. We sluiten gezamenlijk af met het Onze Vader.  Ook gemeenteleden die stil mee bidden, van harte welkom!

Als er veel gemeenteleden zijn dan bidden we in kleinere groepjes.