De Helpende Hand

  • Voor wie
    Hervormde gemeenteleden kunnen een beroep doen op de vrijwillige hulpdienst.
  • Door wie
    De hulp wordt vrijwillig gegeven door gemeenteleden. Van de vrijwilligers wordt volledige geheimhouding gevraagd. Deze hulpdienst is een commissie welke valt onder de verantwoording van de diaconie.
  • Kosten
    Alleen de kosten van vervoer van de zorgdrager buiten Lunteren worden in rekening gebracht, dit is een vastgesteld bedrag van € 0,26 per kilometer. Het spreekt voor zich dat er wel kosten gemaakt worden. Als u daarin een bijdrage wilt geven dan is dat zeker welkom. U kunt dit doen op banknummer NL60 RABO 0364 5283 70 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Lunteren o.v.v. Vrijwillige hulpdienst.

Informatie

De Helpende Hand heeft als doel: aan mensen die in bepaalde omstandigheden extra hulp nodig hebben, deze hulp te bieden door inzet van vrijwilligers.
Het is niet bedoeld om taken van professionele zorg over te nemen zoals die van: wijkverpleging, gezinsverzorging of bejaardehulp.
Maar de uren die open vallen waarin toch de hulp nodig is, worden opgevuld door De Helpende Hand, de z.g.n. “burenhulp”.

Mocht u iets willen betekenen voor de medemens of heeft u zelf hulp nodig, vul dan het onderstaande formulier in.

Als u zelf hulp nodig hebt, stuur dan een mail naar:
dehelpendehand@hervormdlunteren.nl

MM slash DD slash JJJJ
Ik wil graag hulpen bieden in