Informatie

Het College van Kerkrentmeesters heeft een rekening bij de Stichting Kerkelijk Geldverkeer te Gouda. Het IBANnummer is:
NL98 RABO 0373734344 en staat op naam van C.v.K. Hervormde Gemeente Lunteren te Lunteren.

Het College van Diakenen heeft een rekening bij de Rabobank waarvan het IBANnummer NL60 RABO 0364528370 is en op naam staat van Herv. Gem. Lunteren Diaconie.