Basiscursus Christelijk Geloof

Informatie

Ieder jaar beginnen we met een groep. Dit is meestal begin winterwerk seizoen. Opgeven kan natuurlijk altijd!

Deze cursus is bedoeld voor jongeren en ouderen die graag wat meer willen leren over de boodschap van de Bijbel en vertrouwd willen raken met Bijbelse thema’s als; genade, vergeving, het doel van Jezus’ leven, Zijn dood en opstanding, gebed, God dienen met je geld en met je leven, het werk van de Heilige Geest.
De cursus vindt één keer in de twee weken plaats.

De avonden zijn een waardevolle en verrijkende tijdsbesteding: je verdiept je samen met andere cursisten in Gods Woord, leert (andere) mensen kennen en er is ruimte voor gezelligheid.

S. (Selma) SchuurmanContactpersoon

opweg@hervormdlunteren.nl

M. (Mirjam) van SteenbergenContactpersoon

opweg@hervormdlunteren.nl