Kerkbode "De Vijf Gemeenten"

Iedere veertien dagen of drie weken verschijnt de kerkbode ‘De Vijf Gemeenten’.

Voor abonnementen
Mevr. A. van den Brink-van den Berg
Waterschans 9, 3905 XR Veenendaal
email: 5gemeenten@solcon.nl

De abonnementsprijs bedraagt momenteel € 24,00 per jaar.
Als nieuw ingekomen lid ontvangt u naar wens de kerkbode een jaar lang gratis.

Voor advertenties
Drukkerij AMV
t.a.v. de heer Theo van den Brink
Postbus 92, 6740 AB Lunteren
Telefoon (0318) 48 40 74
Email: theo@drukkerij-amv.nl

Kopij
Kopij voor de kerkbode mag gestuurd worden naar: kerkbode@hervormdlunteren.nl.