De gemeente geeft collectemunten uit, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting.

De collectemunten zijn er in drie verschillende bedragen, namelijk:

  • € 0,60 voor de blauwe munt;
  • € 1,20 voor de rode munt;
  • € 2,50 voor de groene munt.

De munten zijn steeds in hoeveelheden van 10 stuks te verkrijgen.
Voor de aanschaf van de collectemunten kunt u in de consistorie terecht op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in iedere even week.

’s Avonds is er ook de mogelijkheid om collectemunten aan te schaffen en wel op iedere eerste dinsdag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur. Betaling van de aanschaf bij voorkeur via een af te geven automatische incasso. Eventueel kan men contant betalen. De collectemunten kunnen gebruikt worden voor de collecten in de kerkdiensten, voor de GZB -bussen bij de uitgangen van de kerk, voor de busjes van de sing-in, bijbelkring, catechisatie etc.

P. (Peter) HofmanOuderling-kerkrentmeester (penningmeester)