De Boerewoage

70+ zomermiddag

24 juni 2023 09:27

Vanaf 15:00 uur inloop met koffie. Om 15:30 uur is de opening met het zingen van een aantal liederen, schriftlezing… Lees meer