Kerkdiensten

Algemeen

Dagelijks woord, woensdag 28 februari 2024

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. ”

2 Kronieken 16:9