Aankomende concerten

Kerkdiensten

Algemeen

Dagelijks woord, zaterdag 20 april 2024

“De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. ”

Sefanja 3:17