Algemene agenda

NOA

4 februari 2023 12:00

Thema: God/elkaar dienen in Bijbels licht.

70+ reis

9 februari 2023 13:04

Wij nodigen u uit voor de 70+ reis op D.V. woensdag 24 mei. Om half tien verzamelen we in het… Lees meer

E.H.B.O. oefenavond

8 mei 2023 14:41

Vanavond is er een EHBO-avond in de kerk waarbij er diverse scenario’s geoefend worden door onze EHBO-ers met medewerking van… Lees meer

70+ middag

10 februari 2023 14:58

Ds. K.C. Kos en een presentatie door mevr. J. van Rijn over “het leven van Corrie ten Boom”