Informatie

Sinds november 2016 wonen en werken we in Bunia, een stad in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. We zetten ons in voor SIL Eastern Congo Group, een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers. Gerda begeleidt als literacy consultant (in opleiding) 4 vertaalprojecten en Gerben verzorgt als coördinator en consultant de IT technische ondersteuning van zowel het kantoor in Bunia als de vertaalprojecten waar we als organisatie bij betrokken zijn.

Taken:

  • Gerben is IT manager & consultant, LT consultant (i.o.)
  • Gerda Literacy consultant (i.o.)

Woord voor het Hart

Congo

Verblijfplaats Gerben en Gerda

Meer informatie

Helpen

Zelf meedoen

Meer informatie

Contact

Opmerking of vraag?

Meer informatie