wil je je opgeven

Al vanaf het begin van de schepping wilde God onder de mensen zijn, Hij wilde bij hen wonen. Hij wil met ons in contact staan, Hij verlangt naar relatie. Dit zien we al terug in het Oude Testament bij het volk Israël. God wil te midden van de mensen wonen (Exodus 40:34-35). Maar met de komst van Jezus kwam God nog dichterbij. Door Jezus Christus kunnen wij God als Vader zien. In Jezus zijn wij Gods kinderen en mogen we Hem Abba (=Vader) noemen. God wil als een vader voor je zijn